Δήμητρα Αλιμπούμπα

Βαθμίδα: Διδακτορική ιδιότητα
Email: alimpoumpa.dimitra@gmail.com

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Αξιοποίηση τυρογάλακτος προς παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και εφαρμογή τους στην ανάπτυξη καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων»

Γλώσσα συγγραφής: Ελληνική

Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος Κοψαχείλης (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

  1. Νικόλαος Κοψαχείλης, Αναπληρωτής καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Χημεία Τροφίμων & Βιομηχανικές Ζυμώσεις" (Επιβλέπων)
  2. Αικατερίνη Παπαδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο "Επεξεργασία & Βιοδιεργασίες Τροφίμων" (μέλος 3 μελούς)
  3. Κουρκουτάς Ιωάννης, Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία" (μέλος 3 μελούς)
Ενημέρωση: 29-11-2022

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας