Πληροφορίες για εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων και εργαστηρίων
Social Media
Δημοσίευση: 04-11-2020 09:26 | Προβολές: 1163

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Κρέατος - Εργαστήριο

Όνομα διδάσκοντα: Ελένη Σακαντάνη

Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μέσω Ζοοm 

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: Πλατφόρμα e-class

 

Μικροβιολογία Τροφίμων - Θεωρία

Όνομα διδάσκοντα: Ευφημία Ηρειώτου

Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μέσω Ζοοm 

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: Πλατφόρμα e-class


Μικροβιολογία Τροφίμων - Εργαστήριο

Όνομα διδάσκοντα: Ευφημία Ηρειώτου

Έχει ολοκληρωθεί με φυσική παρουσία φοιτητών.

 

Βιολογία

Όνομα διδάσκοντα: Ευφημία Ηρειώτου

Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μέσω Ζοοm 

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: Πλατφόρμα e-class

 

Υγιεινή Τροφίμων:

Όνομα διδάσκοντα: Ευφημία Ηρειώτου

Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μέσω Ζοοm 

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: Πλατφόρμα e-class

 

Βιοχημεία Τροφίμων - θεωρία/εργαστήριο

Όνομα διδάσκοντα: Ιλιάδα Λάππα

Θεωρία: Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μέσω Ζοοm.

Εργαστήριο: έχει ολοκληρωθεί το 80% με φυσική παρουσία, οι υπόλοιπες εργαστηριακές ασκήσεις θα διδαχθούν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Zoom.

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: eclass

Επιπλέον πληροφορίες: επικοινωνία μέσω email και eclass

 

Τεχνολογία Κρέατος - Θεωρία:

Όνομα διδάσκοντα: Ευσταθία Σκώττη

Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μέσω Ζοοm

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: Πλατφόρμα e-class

 

Τεχνολογία Αλιευμάτων - Θεωρία:

Όνομα διδάσκοντα: Ευσταθία Σκώττη

Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μέσω Ζοοm

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: Πλατφόρμα e-class

 

Τεχνολογία Αλιευμάτων - Εργαστήριο:

Όνομα διδάσκοντα: Ευσταθία Σκώττη

Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μέσω Ζοοm

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: Πλατφόρμα e-class

 

Τοξικολογία Τροφίμων

Όνομα διδάσκοντα: Ευσταθία Σκώττη

Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μέσω Ζοοm

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: Πλατφόρμα e-class

 

Εισαγωγή στην Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων - Θεωρία

Όνομα διδάσκοντα: Ειρήνη Κατσαλήρου

Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μέσω Ζοοm

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: Πλατφόρμα e-class

Επιπλέον πληροφορίες: Σημειώσεις, εργασίες και υλικό μελέτης στην πλατφόρμα eclass

 

Συγγραφή Επιστημονικών Εκθέσεων- Σεμινάριο Τελειοφοίτων - Θεωρία

Όνομα διδάσκοντα: Ειρήνη Κατσαλήρου.

Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μέσω Ζοοm

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: Πλατφόρμα e-class

Επιπλέον πληροφορίες: Σημειώσεις, εργασίες και υλικό μελέτης στην πλατφόρμα eclass

 

Τεχνολογία & Έλεγχος Ποιότητας Ελαιολάδου και Λιπαρών Υλών - Θεωρία

Όνομα διδάσκοντα: Ειρήνη Κατσαλήρου

Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μέσω Ζοοm

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: Πλατφόρμα e-class

Επιπλέον πληροφορίες: Σημειώσεις, εργασίες και υλικό μελέτης στην πλατφόρμα eclass

 

Ειδικά Θέματα στην Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων - Θεωρία   

Όνομα διδάσκοντα: Ειρήνη Κατσαλήρου

Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μέσω Ζοοm

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: Πλατφόρμα e-class

Επιπλέον πληροφορίες: Σημειώσεις, εργασίες και υλικό μελέτης στην πλατφόρμα eclass

 

Πληροφορική  - Εργαστήριο

Όνομα διδάσκοντα: Χρυσόστομος Ανδρέου

Ανάρτηση ασκήσεων στο eclass και αποστολή απαντήσεων μέσω email.

 

Πληροφορική – Θεωρία

Όνομα διδάσκοντα: Χρυσόστομος Ανδρέου

Ανάρτηση σημειώσεων στο eclass.

Επικοινωνία μέσω email .

Ανακοινώσεις σε ιστοσελίδα και eclass

 

Μαθηματικά

Όνομα διδάσκοντα: Χαρίλαος Γιώτης

Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης zoom

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων eclass

 

Συσκευασία Τροφίμων – Θεωρία/Εργαστήριο

Όνομα διδάσκοντα: Χαρίλαος Γιώτης

Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης zoom

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων  eclass

 

Επεξεργασία Τροφίμων Ι - Εργαστήριο

Όνομα διδάσκοντα: Σωτηρία Μήλλα

Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: e-class Ιονίου Πανεπιστημίου και e-class ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Επικοινωνία: μέσω email και e-class. 

 

Τεχνολογία και Ελεγχος Ποιότητας Σιτηρών & Αρτοπαρασκευασμάτων - θεωρία /εργαστήριο

Όνομα διδάσκοντα: Σαμαράς Ιωάννης

Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (zoom)

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων eclass

Επιπλέον πληροφορίες: επικοινωνία μέσω mail και eclass

 

Τεχνολογία & Έλεγχος Ποιότητας Σιτηρών - Εργαστήριο

Όνομα διδάσκοντα: Αργύριος Γεράκης

Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Πλατφόρμα Zoom, την προγραμματισμένη ώρα για κάθε Εργ. Ομάδα.

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: Ανακοινώσεις στο e-class.

 

Τεχνολογία & Έλεγχος Ποιότητας Γάλακτος - Θεωρία

Όνομα διδάσκοντα: Αργύριος Γεράκης

Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Πλατφόρμα Zoom, Τετάρτη 17:30-20:30.

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: Ανακοινώσεις στο e-class.

 

Βιομηχανικές Ζυμώσεις - Θεωρία/Εργαστήριο

Όνομα διδάσκοντα: Κοψαχείλης Νικόλαος

Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:  zoom

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: opencourses eclass,FB

 

Γενική και Ανόργανη Χημεία - Θεωρία

Όνομα διδάσκοντα: Αντώνης Μουστάκας

Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Μέσω Zoom

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: eClass

 

Φυσική - Θεωρία

Όνομα διδάσκοντα: Αντώνης Μουστάκας

Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Μέσω Zoom

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: eClass

 

Επεξεργασία Τροφίμων Ι - Θεωρία

Όνομα διδάσκοντα: Πολλάτος Ευάγγελος

Τρόπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:  zoom

Τρόπος ανάρτησης ανακοινώσεων: opencourses eclass

 

Email διδασκόντων:

Ηρειώτου Ευφημία: eeriotou@ionio.gr

Κοψαχείλης Νικόλαος: kopsahelis@ionio.gr

Σαμαράς Ιωάννης: ysamaras@ionio.gr

Μουστάκας Αντώνιος: amoustakas@ionio.gr

Γιώτης Χαρίλαος: hgiotis@ionio.gr

Κατσαλήρου Ειρήνη: ekatsal@ionio.gr

Μπουχάγιερ Παύλος: pbouchagier@ionio.gr

Σκώττη Ευσταθία: efskotti@ionio.gr

Μήλλα Σωτηρία: smilla@ionio.gr

Σακαντάνη Ελένη: elenisakadani@ionio.gr

Ανδρέου Χρυσόστομος: tandreou@ionio.gr

Γεράκης Αργύριος: aris.gerakis@ionio.gr

Πολλάτος Ευάγγελος: vpollatos@ionio.gr

Καχριμανίδου Βασιλική: v.kachrimanidou@ionio.gr

Λάππα Ιλιάδα: lappalida@ionio.gr

 


Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)