Διοίκηση

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
1. Νικόλαος Κοψαχείλης, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:
2. Ιωάννης Σαμαράς, Καθηγητής
3. Αντώνης Μουστάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής
4. Ευφημία Ηρειώτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
5. Ειρήνη Κατσαλήρου, Επίκουρη Καθηγήτρια
6. Χαρίλαος Γιώτης, Επίκουρος Καθηγητής
7. Ευσταθία Σκώττη, Επίκουρη Καθηγήτρια
8. Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος Καθηγητής
9. Αικατερίνη Παπαδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
10. Δήμητρα Δημητρέλλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.
11. Σωτηρία Μήλλα

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.
12. Ελένη Σακαντάνη

Για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, χρέη γραμματέα ασκεί η υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού κ Ελπινίκη Βουτσινά.