Διοίκηση

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
1. Ευφημία Ηρειώτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
2. Νικόλαος Κοψαχείλης, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΜΕΛΗ ΔΕΠ:
3. Ιωάννης Σαμαράς, Καθηγητής
4. Αντώνης Μουστάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής
5. Ειρήνη Κατσαλήρου, Επίκουρος Καθηγήτρια
6. Χαρίλαος Γιώτης, Επίκουρος Καθηγητής
7. Ευσταθία Σκώττη, Επίκουρος Καθηγήτρια
8. Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος Καθηγητής

Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.
9. Σωτηρία Μήλλα

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.
10. Ελένη Σακαντάνη

Για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, χρέη γραμματέα ασκεί η υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού κ Ελπινίκη Βουτσινά.