Διοίκηση

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Κοψαχείλης, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντώνης Μουστάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Ιωάννης Σαμαράς, Καθηγητής

Ευφημία Ηρειώτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Παναγιώτης Κανδύλης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Χαρίλαος Γιώτης, Επίκουρος Καθηγητής

Δήμητρα Δημητρέλλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ειρήνη Κατσαλήρου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος Καθηγητής

Αικατερίνη Παπαδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ευσταθία Σκώττη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.

Σωτηρία Μήλλα

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.

Ελένη Σακαντάνη

Για την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, χρέη γραμματέα ασκεί

η υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού κ. Ελπινίκη Βουτσινά.

Ενημέρωση: 03-05-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας