Νικόλαος Κοψαχείλης

Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αντικείμενο: Χημεία Τροφίμων και Βιομηχανικές Ζυμώσεις
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2671026505
Email: kopsahelis@ionio.gr
Website: https://www.researchgate.net/profile/Nikolaos_Kopsahelis
Ώρες γραφείου: Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 19:00-20:00

Κοψαχείλης Νικόλαος

Ενημέρωση: 05/01/2022


Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=8Np1OdIAAAAJ&hl=el&oi=ao

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Nikolaos-Kopsahelis

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1861-0208

 

Χημικός, MSc Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Δρ Χημείας

Ο Δρ. Νικόλαος Κοψαχείλης είναι Χημικός (Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα) με MSc στη Βιοτεχνολογία Τροφίμων (Ulster, UK) και PhD στη Χημεία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων και Ποτών (Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα). Διαθέτει επίσης δίπλωμα Οινολόγου (Πανεπιστήμιο Πατρών).

Από το Νοέμβριο του 2017, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο οποίο έχει εκλεγεί Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Το ερευνητικό του έργο και ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην βιοτεχνολογία τροφίμων (και τεχνολογία ζυμώσεων γενικότερα), στη χημεία και ανάλυση τροφίμων (συμπεριλαμβανομένων αγροτοβιομηχανικών παραπροϊόντων και αποβλήτων) στη βιοτεχνολογική αξιοποίηση ανανεώσιμων πρώτων υλών και στην ανάπτυξη σύγχρονων καινοτόμων αειφόρων βιοδιυλιστηρίων για παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας.

Έχει εργαστεί επί 7ετία ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών και στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει συμμετάσχει σε 15 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από ιδιωτικούς, Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, ενώ αυτή τη στιγμή συμμετέχει σε 9 ερευνητικά προγράμματα (στα 4 ως Επιστημονικός Yπεύθυνος).

Ως μεταδιδακτορικός ερευνητής έχει επιβλέψει εργαστηριακά τις εργασίες 7 προπτυχιακών και 2 μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ έχει επιβλέψει εργαστηριακά 3 προπτυχιακούς, 2 μεταπτυχιακούς και 3 υποψήφιους διδάκτορες στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Δρ Κοψαχείλης έχει επίσης επιβλέψει την εκπόνηση 15 πτυχιακών μελετών προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστήμιο (που έχουν αποφοιτήσει), ενώ αυτή τη στιγμή είναι επιβλέπων των πτυχιακών εργασιών 11 φοιτητών.

Ο Δρ. Κοψαχείλης είναι επιβλέπων 2 Υποψήφιων Διδακτόρων (στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του ΙΠ) καθώς και μέλος της τριμελούς επιτροπής 3 Υποψηφίων Διδακτόρων (2 στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του ΓΠΑ και 1 στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΠΠ).

Το Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων & Βιομηχανικών Ζυμώσεων, το οποίο δημιουργήθηκε από το Δρ Κοψαχείλη τον Οκτώβρη του 2018, διαθέτει σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό και χώρους ~100 τ.μ. Επί του παρόντος, ο Δρ. Κοψαχείλης έχει υπό την καθοδήγησή του 2 υποψήφιους διδάκτορες, 4 μεταδιδακτορικούς ερευνητές και 3 νέους ερευνητές στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του ΙΠ, που αποτελούν την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων & Βιομηχανικών Ζυμώσεων.

Ο Δρ. Κοψαχείλης είναι αξιολογητής-κριτής επιστημονικών δημοσιεύσεων σε πάνω από 35 διεθνή περιοδικά, έχει δημοσιεύσει 61 επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους με κριτές (με μέσο I.F.>7.1), 4 κεφάλαια σε βιβλία, 2 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 7 διδακτικές σημειώσεις και έχει περισσότερες από 77 συμμετοχές σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Το ερευνητικό του έργο έχει τύχει διεθνής αναγνώρισης, έχοντας λάβει >4200 αναφορές (google scholar) και >3000 ετεροαναφορές (Scopus).

 

Ενημέρωση: 08-04-2022

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας