Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Προκήρυξη μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο «Επεξεργασία και Βιοδιεργασίες Τροφίμων»

Social Media
Δημοσίευση: 10-06-2019 12:25 | Προβολές: 2224
Έναρξη: 11-06-2019 |Λήξη: 10-07-2019
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 730.81 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου Προκηρύσσει μία (1) θέση ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία και Βιοδιεργασίες Τροφίμων» στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία και Βιοδιεργασίες Τροφίμων» καλύπτει το σύνολο των διεργασιών για την μετατροπή φυτικής ή ζωικής προέλευσης πρώτων υλών σε τρόφιμα, ενδιάμεσα προϊόντα και πρόσθετα τροφίμων. Εμπεριέχει την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων επεξεργασίας, που βασίζονται σε φυσικές, χημικές και βιολογικές/βιοχημικές διεργασίες, οι οποίες στοχεύουν μεταξύ άλλων στη συντήρηση, τροποποίηση υφής και τον εμπλουτισμό των τροφίμων με άλλα συστατικά και συμβάλλουν στη βελτίωση, της εμφάνισης, της γεύσης, του αρώματος, της λειτουργικότητας και της δομής των τροφίμων. Ειδικότερα, οι βιοδιεργασίες τροφίμων αναφέρονται στη χρήση ζωντανών κυττάρων ή ενζύμων για τη βιοτεχνολογική παραγωγή τροφίμων και πρόσθετων ή ενδιάμεσων προϊόντων τροφίμων, τα οποία με κατάλληλες μεθόδους επεξεργασίας και ανάκτησής τους βρίσκουν εφαρμογή σε τρόφιμα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Αργοστόλι, 26-03-2019

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ, ως ακολούθως:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ 756/09-05-2019, τ. Γ΄
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία και Βιοδιεργασίες Τροφίμων»
ΑΔΑ: ΩΥΦΓ46Ψ8ΝΨ-6ΓΗ, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP11922

Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Διεύθυνση: Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, 281 00 Αργοστόλι
Αρμόδιος υπάλληλος: Ελπινίκη Βουτσινά, τηλ.: 26710-27101 ή 103, e-mail: grambg@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ https://apella.minedu.gov.gr/ypovoli-ypopsifiotitas την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 10 Ιουνίου 2019

Με εντολή Πρύτανη
H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διδακτικού-Εκπαιδευτικού προσωπικού

Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας