Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Προκήρυξη μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο «Επιστήμη και Τεχνολογία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων»

Social Media
Δημοσίευση: 10-06-2019 12:32 | Προβολές: 2175
Έναρξη: 11-06-2019 |Λήξη: 10-07-2019
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 731.22 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου Προκηρύσσει μία (1) θέση ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη και Τεχνολογία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων» στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη και Τεχνολογία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων» περιλαμβάνει την μελέτη της χημικής σύστασης,των φυσικοχημικών ιδιοτήτων, καθώς και του συνόλου των βιοχημικών μεταβολών που λαμβάνουν χώρα στο γάλα από την στιγμή της άμελξης έως την κατανάλωσή του ή την μετατροπή του σε άλλο προϊόν. Εμπεριέχει τη μελέτη της διατροφικής αξίας, των βιοενεργών συστατικών, τη μικροβιολογία καθώς και τις μεθόδους επεξεργασίας, συντήρησης και ανάλυσης του γάλακτος και των προϊόντων του. Περιλαμβάνει επίσης την τεχνολογία παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων όπως πχ τυριά, γιαούρτια, οξυγάλατα, παγωτό, βούτυρο κ.α., με κλασσικές και σύγχρονες τεχνολογίες (παραδοσιακά και καινοτόμα γαλακτοκομικά προϊόντα), την ποιοτική τους αξιολόγηση και τον οργανοληπτικό τους έλεγχο. Αφορά επίσης την οργάνωση και διαχείριση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της βιομηχανίας γάλακτος, την διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, καθώς και την αξιοποίηση των υποπροϊόντων της βιομηχανίας γάλακτος (π.χ. τυρόγαλα). Τέλος, περιλαμβάνει νομοθεσία, διασφάλιση ποιότητας και διαχείριση ασφάλειας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Αργοστόλι, 26-03-2019
Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ, ως ακολούθως:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΦΕΚ 756/09-05-2019, τ. Γ΄
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη και Τεχνολογία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων».
ΑΔΑ: ΨΠΑ746Ψ8ΝΨ-ΡΜΕ, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP11920

Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Διεύθυνση: Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, 281 00 Αργοστόλι
Αρμόδιος υπάλληλος: Ελπινίκη Βουτσινά, τηλ.: 26710-27101 ή 103, e-mail: grambg@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ https://apella.minedu.gov.gr/ypovoli-ypopsifiotitas την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 10 Ιουνίου 2019

Με εντολή Πρύτανη
H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διδακτικού-Εκπαιδευτικού προσωπικού

Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας