Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος και πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος

Social Media
Δημοσίευση: 10-10-2019 20:41 | Προβολές: 1452

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΛΟΓΩΝ

 

για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος

και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου,  λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις :

  1. του Ν. 4485/2017, (ΦΕΚ 114, τ. Α΄) και ειδικότερα των άρθρων 11 και 23
  2. του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄, 03-08-2018) ‘’ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις ‘’ και ειδικότερα των άρθρων 10, 11 και 18 παρ. 6:

 

  1. Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος με θητεία έως την 31η-08-2021.
  2. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 από ώρα 09:00 έως 11:00. Η ψηφοφορία θα είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη, στο Αμφιθέατρο Β - Γ. Αρσένης, του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, την ίδια ώρα, στον ίδιο ως άνω χώρο και με τον ίδιο τρόπο.
  3. Καλεί τους ενδιαφερόμενους για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του ως άνω Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις των ανωτέρω σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο, έως την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019, ώρα 14.00.

 

                                           Ο Πρύτανης  του Ιονίου Πανεπιστημίου

 

 

                                               Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος    

   

Σημείωση

Η παρούσα Προκήρυξη να αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου και σε αυτή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και να διαβιβασθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του εν λόγω Τμήματος  του Πανεπιστημίου.


Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας