Λειτουργία της Βιβλιοθήκης μέχρι τέλους Νοεμβρίου 2020

ShareThis
Δημοσίευση: 01-09-2020 12:19 | Προβολές: 6558
Έναρξη: 01-09-2020 |Λήξη: 06-11-2020
[Έληξε]
image

Σας ενημερώνουμε ότι η παρούσα ανακοίνωση ισχύει για όλον τον Νοέμβριο και έως ότου αντικατασταθεί με νεότερη απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την ΚΥΑ 107981/Ζ1 «Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά την περίοδο της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» (ΦΕΚ 3473/Β/20-8-2020)
  2. Την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984/17-8-2020 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και
  3. Την «Πρόταση πρωτοκόλλου εξυπηρέτησης κοινού ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών» του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,

η παροχή των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου τροποποιείται ως ακολούθως:

 

Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού

 

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη, από την 3η Νοεμβρίου 2020 και τουλάχιστον για έναν μήνα, λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή: 9.00-16.00.

 

Προσφερόμενες υπηρεσίες

 

Επιτόπια χρήση – Αναγνωστήρια

Για την ασφάλεια όλων, τόσο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου, όσο και του προσωπικού της Βιβλιοθήκης, η επιτόπια χρήση της Βιβλιοθήκης, όπως η μελέτη στο αναγνωστήριο, η χρήση των κοινόχρηστων υπολογιστών και άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και η πρόσβαση στα βιβλιοστάσια, δεν επιτρέπεται κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και μέχρι νεοτέρας.

Αξιόπιστες μελέτες, που έχουν υιοθετηθεί από την παγκόσμια βιβλιοθηκονομική κοινότητα, προτείνουν την τοποθέτηση σε καραντίνα τα τεκμήρια μετά από κάθε χρήση, αναλόγως του είδους και του υλικού από το οποίο αποτελείται το κάθε τεκμήριο, από 72 έως 120 ώρες. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται στη Βιβλιοθήκη μας κάθε φορά που επιστρέφεται ένα τεκμήριο, δεν θα μπορούσε να υπάρχει έλεγχος όμως αν επιτρεπόταν η πρόσβαση στα βιβλιοστάσια και στο αναγνωστήριο.

Δανεισμός – Επιστροφές – Ανανεώσεις – Κρατήσεις

Δανεισμός τεκμηρίων πραγματοποιείται στα μέλη της Βιβλιοθήκης, αφού υποβληθεί ηλεκτρονικό αίτημα μέσω του καταλόγου (OPAC). H προσέλευση για την παραλαβή του βιβλίου γίνεται μετά από ενημέρωση μέσω e-mail από το Γραφείο Δανεισμού.     

Επιστροφές δανεισμένου υλικού γίνονται δεκτές κατόπιν επικοινωνίας και ραντεβού ή με αποστολή με ταχυμεταφορική. Για την αυτοπρόσωπη επιστροφή των τεκμηρίων, οι χρήστες τοποθετούν στο τραπέζι που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό τα τεκμήρια σε σακούλα ή φάκελο, με σημείωμα που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και το barcode της κάρτας μέλους του χρήστη (ανέπαφη επιστροφή).

Τόσο τις ανανεώσεις όσο και τις κρατήσεις μπορείτε να τις πραγματοποιήσετε μόνοι σας ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε στο Λογαριασμός χρήστη. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Δανεισμού τηλεφωνικά, μέσω της υπηρεσίας Ρωτήστε μας ή με e-mail.

Διαδανεισμός

Υπηρεσίες διαδανεισμού είναι διαθέσιμες σε μέλη της Βιβλιοθήκης κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο προσωπικό (κ. Νίκο Αναστασίου, 2661087339) και την υπηρεσία Ρωτήστε μας.

Επιστροφές συγγραμμάτων «Ευδόξου»

Οι φοιτητές που οφείλουν να επιστρέψουν συγγράμματα πρέπει να στείλουν e-mail στην διεύθυνση nick@ionio.gr ή libraryloan@ionio.gr με τους τίτλους των βιβλίων που θέλουν να επιστρέψουν, το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου τους και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Η Βιβλιοθήκη θα κλείσει ραντεβού μαζί τους για να έρθουν στη βιβλιοθήκη να επιστρέψουν τα βιβλία. Επίσης επιστροφές γίνονται δεκτές και με ταχυμεταφορική.

Κατάθεση εργασιών

Κατάθεση πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας κατάθεσης και τα cd και/ή έντυπες εργασίες, όπου απαιτείται, αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ή παραδίδονται αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. Οι βεβαιώσεις κατάθεσης αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις Γραμματείες των Τμημάτων.

Bεβαιώσεις μη οφειλής

Οι βεβαιώσεις μη οφειλής τεκμηρίων εκδίδονται από το Γραφείο Δανεισμού και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις Γραμματείες των Τμημάτων με κοινοποίηση σ’ εσάς. Για την έκδοση της βεβαίωσης ελέγξτε ότι δεν οφείλετε και στη συνέχεια ζητήστε την μέσω της υπηρεσίας Ρωτήστε μας.

Όσες επιπλέον υπηρεσίες μπορούν να ολοκληρωθούν με την εφαρμογή ηλεκτρονικών μέσων, θα διευθετούνται ηλεκτρονικά.

Ηλεκτρονικές πηγές

Στις συνδρομητικές ηλεκτρονικές πηγές μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε, αρκεί να είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο του Πανεπιστημίου με VPN. Πληροφορίες σύνδεσης μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Γενικά μέτρα προστασίας

 

Παρακαλούμε τα μέλη μας να μην επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη εάν υπάρχει οποιοδήποτε σχετικό σύμπτωμα. Μέσω τηλεφωνικής ή ψηφιακά υποστηριζόμενης επικοινωνίας μπορείτε να αναζητείτε με το προσωπικό μας εναλλακτικές λύσεις.

Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν τα ατομικά μέτρα υγιεινής και να ακολουθούν τις συστάσεις του προσωπικού.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους χρήστες που εισέρχονται στη βιβλιοθήκη όσο και για το προσωπικό που τους εξυπηρετεί.

Δεν μπορεί να γίνει καμία εξαίρεση για οποιονδήποτε από τους παραπάνω κανόνες για κανέναν και με οποιαδήποτε αιτιολογία.

Όλες οι ρυθμίσεις λειτουργίας και εξυπηρέτησης κοινού αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης και στην είσοδο του κτιρίου της επικολλάται σχετική ανακοίνωση και εξαρτώνται από τις επιδημιολογικές συνθήκες.

 

Για οποιοδήποτε άλλο ερώτημα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στα 2661087323-87327-87339 ή ηλεκτρονικά στο email  libraryloan@ionio.gr και στην υπηρεσία Ρωτήστε μας.


Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας