ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ShareThis
Δημοσίευση: 14-10-2020 22:09 | Προβολές: 866

Κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη "Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους" και του υπ' αριθμ. 327/24-09-2020 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα "Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή της υπ' αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης" και συγκεκριμένα της παραγράφου Γ του τελευταίου, σύμφωνα με την οποία "συστήνεται τα Α.Ε.Ι. να δημιουργούν περισσότερα του ενός (1) τμήματα ανά μάθημα, σεμινάριο ή εργαστήριο, προκειμένου να … επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας δια ζώσης", οι διαλέξεις του μαθήματος Γενική & Ανόργανη Χημεία θα πραγματοποιούνται δια ζώσης.


Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας