ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2021-2022

Social Media
Δημοσίευση: 20-09-2021 11:04 | Προβολές: 736
image

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των νεοεισαχθέντων φοιτητών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, έως τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, τα παρακάτω έγγραφα:

  • Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση εγγραφής που υποβλήθηκε από τους επιτυχόντες ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Υπουργείου κατά την ηλεκτρονική εγγραφή που προηγήθηκε.
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του νεοεισαχθέντος.
  • ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΡΡΕΝΕΣ: Σε περίπτωση που το "Μητρώο Αρρένων" δεν αναγράφεται στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές καλούνται να προσκομίζουν επιπροσθέτως πιστοποιητικό γέννησης.   

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Τμήματος από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με κατάθεση των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.
  • Ταχυδρομική αποστολή δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος με συστημένο φάκελο ή με ταχυμεταφορική εταιρεία (courier), στην εξής διεύθυνση: Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, 28100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Τηλ. 2671027101.

Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)