Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Προκήρυξη μίας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με αντικείμενο «Τεχνολογία και ποιότητα τροφίμων»

Social Media
Δημοσίευση: 09-03-2022 14:55 | Προβολές: 693
Έναρξη: 10-03-2022 |Λήξη: 08-04-2022
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 604.72 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία και ποιότητα τροφίμων» στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία και ποιότητα τροφίμων» αναφέρεται στην τεχνολογία παρασκευής τροφίμων, ζωικής/φυτικής προέλευσης και ποτών, με κλασικές και σύγχρονες τεχνολογίες, την ποιοτική τους αξιολόγηση και τον οργανοληπτικό τους έλεγχο. Περιλαμβάνει τα αντικείμενα της χημείας, της μικροβιολογίας, βιοτεχνολογίας και ανάλυσης αυτών και εμπεριέχει την αξιοποίηση βιομηχανικών υποπροϊόντων για την παραγωγή τροφίμων και συστατικών τους.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Ο Πρύτανης
Ανδρέας Φλώρος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, ως ακολούθως:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΦΕΚ 3015/10-12-21/τ. Γ΄
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία και ποιότητα τροφίμων»
ΑΔΑ: ΨΑ0Τ46Ψ8ΝΨ-8Χ0, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ26323, ΑΡΡ26324
Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Οδός Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.
Αρμόδιος υπάλληλος: Ελπινίκη Βουτσινά, τηλ.: 2671027101, e-mail: grambg@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr/) την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 09-03-2022

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου του Τμήματος Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας