Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο «Λειτουργικά και συντηρητικά συστατικά τροφίμων σε συστήματα βιοοικονομίας»

Social Media
Δημοσίευση: 06-07-2022 14:05 | Προβολές: 601
Έναρξη: 07-07-2022 |Λήξη: 05-08-2022
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 605.48 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου Προκηρύσσει μια (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργικά και συντηρητικά συστατικά τροφίμων σε συστήματα βιοοικονομίας» στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργικά και συντηρητικά συστατικά τροφίμων σε συστήματα βιοοικονομίας» αναφέρεται στην παραγωγή, ανάκτηση και ανάλυση των συστατικών εκείνων (π.χ. οργανικά οξέα, αντιοξειδωτικά, κ.α.) των οποίων η χρήση αποσκοπεί στη διατήρηση/βελτίωση της ποιότητας, του χρόνου ζωής και των λειτουργικών ιδιοτήτων των τροφίμων, ενώ η προσθήκη τους μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας από την παρασκευή, επεξεργασία, συσκευασία, ή και κατά την αποθήκευση. Εμπεριέχει τη χρήση χημικών και βιολογικών τεχνολογιών παραγωγής τους με έμφαση στις αρχές της βιοοικονομίας και της κυκλικής οικονομίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

==================

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, ως ακολούθως:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΦΕΚ 3037/10-12-21/τ. Γ΄
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργικά και συντηρητικά συστατικά τροφίμων σε συστήματα βιοοικονομίας»
ΑΔΑ: ΩΝ2Δ46Ψ8ΝΨ-ΘΟΝ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ28392
Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Οδός Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.
Αρμόδιος υπάλληλος: Ελπινίκη Βουτσινά, τηλ.: 2671027101, e-mail: grambg@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr/) την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 06-07-2022

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου του Τμήματος Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας