Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίων και αειφορική παραγωγή προϊόντων τροφίμων»

ShareThis
Δημοσίευση: 28-07-2022 12:19 | Προβολές: 489
Έναρξη: 29-07-2022 |Λήξη: 27-08-2022
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 605.89 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μια (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίων και αειφορική παραγωγή προϊόντων τροφίμων» στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίων και αειφορική παραγωγή προϊόντων τροφίμων» μελετά το σχεδιασμό και ανάπτυξη ολοκληρωμένων βιοδιυλιστηρίων, δηλαδή των διεργασιών που προωθούν την κυκλική αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων, και περιλαμβάνει την κλασμάτωση της βιομάζας, τη μελέτη ισοζυγίων μάζας, την παραγωγή συστατικών υψηλής προστιθέμενης αξίας που άπτονται του τομέα των τροφίμων και την τεχνο-οικονομική αποτίμηση της βιωσιμότητας αυτών. Εμπεριέχει την αειφορική χρήση πρώτων υλών και παραπροϊόντων για παραγωγή προϊόντων τροφίμων, μέσω χημικών και μικροβιακών ή/και ενζυμικών διεργασιών, καθώς και τις μεθόδους ανάκτησης/ ανάλυσης αυτών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, ως ακολούθως:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΦΕΚ 3015/10-12-21/τ. Γ'
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίων και αειφορική παραγωγή προϊόντων τροφίμων»
ΑΔΑ: ΨΧΦΜ46Ψ8ΝΨ-Ψ0Α, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ28754
Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Οδός Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.
Αρμόδιος υπάλληλος: Ελπινίκη Βουτσινά, τηλ.: 2671027101, e-mail: grambg@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr/) την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 28-07-2022

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου του Τμήματος Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Αγγελική Τσιμικλή


Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας