ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022

Social Media
Δημοσίευση: 05-09-2022 10:30 | Προβολές: 1046
image

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022

 

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2022 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, κατά το διάστημα από Πέμπτη 1 έως και Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022. https://www.minedu.gov.gr/news/53118-31-08-22-ilektroniki-eggrafi-epityxonton-stin-tritovathmia-ekpaidefsi

Β. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής (με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, εφόσον τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Γραμματεία ταχυδρομικά),
  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
  3. Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άρρενες φοιτητές),
  4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ φοιτητή/τριας,

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Τμήματος από την Παρασκευή 9 έως και τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με κατάθεση των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.
  • Ταχυδρομική αποστολή δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος με συστημένο φάκελο ή με ταχυμεταφορική εταιρεία (courier), στην εξής διεύθυνση: Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, 28100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Τηλ. 2671027101.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Γραμματεία ταχυδρομικά, οι αιτήσεις θα πρέπει να φέρουν βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.
  • Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, αφού πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική εγγραφή και έως την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, πρέπει, οι ίδιοι ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, να καταθέσουν στις Γραμματείες αυτοπροσώπως ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά τους στοιχεία.

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.

γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται  κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.

δ) Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

  • Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (1 έως 9/9/2022) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, θα αποσταλούν στους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσωπικοί κωδικοί, τους οποίους θα χρησιμοποιούν για την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας, για να δηλώνουν τα μαθήματα τα οποία θέλουν να παρακολουθούν, για να παραγγέλνουν βιβλία κ.α.

Η δήλωση των μαθημάτων για το πρώτο εξάμηνο των φοιτητών (χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2022-2023) γίνεται αυτόματα από τη Γραμματεία. Στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε ημερομηνίες που ορίζονται από το Τμήμα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, οι φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν,  χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς.

Οποιαδήποτε αίτηση ή υπεύθυνη δήλωση φοιτητή προς τη Γραμματεία του Τμήματος μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση gramfood@ionio.gr, εφόσον φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, αποστέλλονται από τη Γραμματεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο φοιτητής κατά την εγγραφή του στο Τμήμα, μετά από αίτησή του μέσω email στη Γραμματεία του Τμήματος.

Το Τμήμα παρέχει δωρεάν σίτιση σε φοιτητές που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αναφέρονται σε ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2022-2023 ξεκινά στις 3 Οκτωβρίου 2022 (https://fst.ionio.gr/gr/news/academic-calendar/). Οι φοιτητές ενημερώνονται για τις ομάδες των εργαστηρίων από τους διδάσκοντες, με ανακοινώσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή στην διαδικτυακή πλατφόρμα eclass.  

Η Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί καθημερινά από τις 7:30 έως τις 15:30. Ώρες προσέλευσης φοιτητών: Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 - 12:00. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι φοιτητές καλούνται να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση gramfood@ionio.gr.

 


Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας