Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου

ShareThis
Δημοσίευση: 04-01-2023 14:54 | Ενημέρωση: 10-01-2023 14:51 | Προβολές: 3308
image

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου

                                                                                                                      Αργοστόλι, 04/01/2023

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω για την πρόσφατη διακριτή συμπερίληψη των αποφοίτων του Τμήματός μας στο προσοντολόγιο διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προεδρικό διάταγμα υπ’αριθμ 85-ΦΕΚ 232/τ. Α’/17-12-2022).

Συγκεκριμένα:
Α) οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΑΕΙ), εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Ο κλάδος αυτός (και η αντίστοιχη ειδικότητα) προσδιορίζει ως μοναδικό προσόν διορισμού στο δημόσιο την κατοχή Πτυχίου ΠΕ Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
Β) οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων (ΤΕΙ), εντάσσονται στον κλάδο ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ο κλάδος αυτός (και η αντίστοιχη ειδικότητα) προσδιορίζει ως μοναδικό προσόν διορισμού στο δημόσιο την κατοχή Πτυχίου ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων.
Γ) οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων (ΤΕΙ), εντάσσονται τόσο στον κλάδο ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, όσο και στον κλάδο ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ. Οι κλάδοι αυτοί προσδιορίζουν ως μοναδικό προσόν διορισμού στο δημόσιο την κατοχή Πτυχίου ΤΕ Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων.
Δ) οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας (ΤΕΙ), εντάσσονται στον κλάδο ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ. Ο κλάδος αυτός προσδιορίζει ως μοναδικό προσόν διορισμού στο δημόσιο την κατοχή Πτυχίου ΤΕ Βιολογικής Γεωργίας.

Μάλιστα, υπάρχει ήδη δημοσιευμένος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, όπου αποτυπώνονται οι κωδικοί θέσεων για τους αποφοίτους του Τμήματος. Συγκεκριμένα, στην προκήρυξη 2Γ/2022 (ΦΕΚ 75/ τ. ΑΣΕΠ/21-11-2022),
i) ο κωδ. θέσης 409 αφορά τον κλάδο ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, με διακριτό κωδ. 112 για τους απόφοιτους της προαναφερθείσας περίπτωσης Α.
ii) ο κωδ. θέσης 503 αφορά τον κλάδο TΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, με διακριτό κωδ. 203 για τους απόφοιτους των προαναφερθεισών περιπτώσεων Γ και Δ.
iii) κωδ. θέσης 523 αφορά τον κλάδο TΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, με διακριτό κωδ. 222 για τους απόφοιτους των προαναφερθεισών περιπτώσεων Β και Γ. 

Κρίνω σκόπιμο να τονίσω, την ύπαρξη 2 κωδικών εντός του κλάδου ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (111 και 112). Ο μεν κωδικός 111 αφορά τους πτυχιούχους 5-ετούς φοίτησης (στους οποίους απαιτείται, ως τυπικό προσόν διορισμού, και η εγγραφή στο ΓΕΩΤΕΕ), ενώ ο κωδικός 112 (που αφορά τους αποφοίτους μας, 4-ετούς φοίτησης) δεν απαιτεί πρόσθετα προσόντα.

Με ιδιαίτερη λοιπόν χαρά, μοιράζομαι μαζί σας τη σημαντικότατη αυτή θετική εξέλιξη για το Τμήμα μας και τους απόφοιτούς μας.Η εξέλιξη αυτή είναι καίρια, αν αναλογιστούμε μάλιστα πως βρισκόμαστε μόλις στο 3o έτος λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων. Είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα για την πλήρη και διακριτή διευθέτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων μας.

Συνεχίζουμε απρόσκοπτα και πλεονεκτικά (πλέον) τον προγραμματισμό μας, για την περαιτέρω ανάπτυξη και ισχυροποίηση του Τμήματος.

Καλή μας χρονιά

Νίκος Κοψαχείλης
Αν. Καθηγητής
Πρόεδρος ΤΕΤΤ


Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας