ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Έναρξη της πράξης: «Εξοικονόμηση νερού και μείωση εισροών λιπασμάτων στους αμπελώνες Κεφαλονιάς» στα πλαίσια του Μέτρου 16 του ΠΑΑ 2014-2020

ShareThis
Δημοσίευση: 21-01-2023 20:06 | Προβολές: 378
image

Έναρξη της πράξης: «Εξοικονόμηση νερού και μείωση εισροών λιπασμάτων στους αμπελώνες Κεφαλονιάς» στα πλαίσια του Μέτρου 16 του ΠΑΑ 2014-2020

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και ειδικότερα του Μέτρου 16, Υπομέτρου 16.1 – 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή», κηρύχτηκε η έναρξη υλοποίησης της πράξης περιφερειακής εμβέλειας με τίτλο: «Εξοικονόμηση νερού και μείωση εισροών λιπασμάτων στους αμπελώνες της Κεφαλονιάς» (Μ16ΣΥΝ2-00196). Σημειώνεται ότι η Κεφαλονιά είναι το μοναδικό νησί του Ιονίου που παράγει οίνους ΠΟΠ, εξέχουσα θέση μεταξύ των οποίων κατέχει η «Ρομπόλα Κεφαλληνίας».

Η πράξη θα εφαρμόσει πιλοτικά καινοτόμα μέτρα για εξοικονόμηση εδαφικής υγρασίας και εξασφάλιση των κρίσιμων ποσοτήτων θρεπτικών στοιχείων κατά τα κρίσιμα στάδια της καλλιεργητικής περιόδου, με στόχο τη μείωση εισροών λιπασμάτων στους αμπελώνες της Κεφαλονιάς, ενώ παράλληλα επιδιώκεται μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και περιορισμός των απωλειών αζώτου από έκπλυση και απονιτροποίηση,  και η διατήρηση της υγείας των εδαφών των αμπελώνων.

Η Επιχειρησιακή Ομάδα αποτελείται από επτά εταίρους, με συντονιστή φορέα τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», και ειδικότερα το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ), στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Τα υπόλοιπα μέλη της επιχειρησιακής ομάδας είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο Εδαφολογίας), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργαστήριο Αμπελολογίας), ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλληνίας «ΟΡΕΑΛΙΟΣ ΓΗ», η εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης «EURICON ΕΠΕ», το Δίκτυο για την Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στην Γεωργία «ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ» και ο Δρ. Αργύριος Γεράκης, σύμβουλος γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Η πράξη έχει διάρκεια 36 μήνες και αναμένεται να αποτελέσει μια από τις σημαντικές προσπάθειες στη χώρα μας για να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα εφαρμογής του συνδυασμού μειωμένης εδαφοκατεργασίας με οργανική λίπανση καθώς και με λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης αζώτου στους αμπελώνες.

 

        


Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας