ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ_ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ_2023

ShareThis
Δημοσίευση: 01-09-2023 13:04 | Προβολές: 1457
image

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο https://fst.ionio.gr/gr/news/28663/

Β. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Αντίγραφο αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής.
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  3. Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άρρενες φοιτητές).
  4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
  5. Βεβαίωση ΑΦΜ

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Τμήματος από την Παρασκευή 1η έως και την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023. Η αποστολή των δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά μέσω email στο gramfood@ionio.gr. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινώς σκαναρισμένα (όχι φωτογραφία). Κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών από τη Γραμματεία θα αποστέλλεται απαντητικό email. Σε περίπτωση που δεν παραληφθεί απαντητικό email εντός λίγων ημερών και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία τηλεφωνικά στο 2671027101.

Η Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί καθημερινά από τις 7:30 έως τις 15:30. Ώρες προσέλευσης φοιτητών: Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 - 13:00.  

Επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, αφού πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική εγγραφή, πρέπει, οι ίδιοι ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, να καταθέσουν στις Γραμματείες αυτοπροσώπως ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά τους στοιχεία.

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.

γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται  κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.

δ) Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (31-8-2023 έως 8-9-2023) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος σχετική βεβαίωση, ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή  Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρων Νομών.

Γ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Mετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής των επιτυχόντων και την αποστολή των απαραίτητων εγγράφων στη Γραμματεία του Τμήματος, θα ακολουθήσει η διαδικασία απόκτησης των κωδικών ηλεκτρονικής πρόσβασης στις υπηρεσίες του Τμήματος, του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και σε εφαρμογές του Υπουργείου. Οι κωδικοί θα αποσταλούν μέσω email στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο/η κάθε φοιτητής/τρια κατά την ηλεκτρονική εγγραφή.

Δ. ΣΙΤΙΣΗ

Για όλα τα θέματα σχετικά με τη σίτιση, οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστοχώρο της Διεύθυνσης Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας του Ιονίου Πανεπιστημίου https://care.ionio.gr/ (θα αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων σίτισης πρωτοετών φοιτητών).


Επιστροφή

Ενημέρωση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας