Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων και Βιομηχανικών Ζυμώσεων

Το εργαστήριο διεξάγει έρευνα με αντικείμενο την τεχνολογία ζυμώσεων και τη χημεία τροφίμων, την ανάλυση τροφίμων και αγροτοβιομηχανικής προέλευσης ανανεώσιμων πρώτων υλών (π.χ. αγροτοβιομηχανικά απόβλητα και παραπροϊόντα), την βιοτεχνολογική αξιοποίησή τους καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόμων βιοδιεργασιών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ενδεικτικά, ο εξοπλισμός του εργαστηριού αποτελείται από: θαλάμους επώασης, λουτρό υπερήχων, υδατόλουτρα, φασματοφωτόμετρο UV/vis, περιστροφικούς εξατμιστήρες, συσκευή Kjeldahl, soxhlet, milkoscan (FTIR), καταψύκτες -80, καταψύκτες -30, ψυγεία, μικροφυγόκεντρο, φυγόκεντρο, συσκευή λυοφιλίωσης, HPLC (DAD, Fluoresence and RI), μικροσκόπια, pH-μετρα, ανακινητές vortex, αυτόκαυστο, θερμαινόμενους μαγνητικούς αναδευτήρες κλπ.

Ενημέρωση: 12-04-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας