Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων και Βιομηχανικών Ζυμώσεων

Το εργαστήριο διεξάγει έρευνα με αντικείμενο την τεχνολογία ζυμώσεων και τη χημεία τροφίμων, την ανάλυση τροφίμων και αγροτοβιομηχανικής προέλευσης ανανεώσιμων πρώτων υλών (π.χ. αγροτοβιομηχανικά απόβλητα και παραπροϊόντα), την βιοτεχνολογική αξιοποίησή τους καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόμων βιοδιεργασιών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ενδεικτικά, ο εξοπλισμός του εργαστηριού αποτελείται από: Θάλαμοι επώασης, λουτρό υπερήχων, υδατόλουτρα, φασματοφωτόμετρο UV/vis, περιστροφικοί εξατμιστήρες, συσκευή Kjeldahl, soxhlet, milkoscan (FTIR), καταψύκτες -80, καταψύκτες -30, ψυγεία, μικροφυγόκεντρος, φυγόκεντρος, συσκευή λυοφιλίωσης, HPLC (DAD, Fluoresence and RI), μικροσκόπια, pH-μετρα, ανακινητές vortex, αυτόκαυστο, θερμαινόμενοι μαγνητικοί αναδευτήρες κλπ.

Ενημέρωση: 12-06-2019
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας