Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίμων

Το εργαστήριο διεξάγει έρευνα σχετικά με παθογόνους μικροοργανισμούς, αντιμικροβιακή δράση φυτικών βιοδραστικών μορίων φυτικής προέλευσης, και απομόνωση σημαντικών στελεχών μικροοργανισμών για τις ζυμώσεις των τροφίμων.

Το εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο και διαθέτει: GC-MS, θάλαμο κάθετης νηματικής ροής, θάλαμοι επώασης, καταψύκτες, spiral plate, gravimat, υδατόλουτρα, molecular imager, μικροσκόπιο με ηλεκτρονική κάμερα, Αναλυτικοί ζυγοί, Θερμικός κυκλοποιητής, αναδευτήρες vortex, κλπ.