Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίμων

Το εργαστήριο διεξάγει έρευνα σχετικά με παθογόνους μικροοργανισμούς, αντιμικροβιακή δράση φυτικών βιοδραστικών μορίων φυτικής προέλευσης, και απομόνωση σημαντικών στελεχών μικροοργανισμών για τις ζυμώσεις των τροφίμων.

Το εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο και διαθέτει: GC-MS, θάλαμο κάθετης νηματικής ροής, θαλάμους επώασης, καταψύκτες, spiral plate, gravimat, υδατόλουτρα, molecular imager, μικροσκόπιο με ηλεκτρονική κάμερα, αναλυτικούς ζυγούς, θερμικούς κυκλοποιητές, αναδευτήρες vortex, κλπ.

Ενημέρωση: 12-04-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας