Εργαστήριο Βιολογικής Φυτοπροστασίας και Τεχνολογίας Φρούτων & Λαχανικών

Το εργαστήριο επικεντρώνεται στις στρατηγικές προστασίας από εχθρούς και ασθένειες βιολογικά καλλιεργούμενων φυτών και των προϊόντων τους από την παραγωγή έως τη μετασυλλεκτική τους διατήρηση και αποθήκευση.

Ο διαθέσιμος εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει: Θάλαμο κάθετης νηματικής ροής, θερμοψυχώμενο θάλαμο επώασης, θερμοκυκλοποιητή (PCR), φυγόκεντρο, pH-μετρο, μικροσκόπια, στερεοσκόπια, αυτόκαυστο, αποστείρωση, αναλυτικούς Ζυγούς , συσκευή λυοφιλίωσης , υδατόλουτρο, βαθειά κατάψυξη, κλπ.

Ενημέρωση: 26-06-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας