Εργαστήριο Εδαφολογίας
gr  pdf.png  ΕΡΕΥΝΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-ORCHIDCULTURE(2020-21)
Mέγεθος: 10.71 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου επικεντρώνονται στην επίδραση του εδάφους στην παραγωγή και την ποιότητα των τροφίμων. Συγκεκριμένα το εργαστήριο (i) πραγματοποιεί αναλύσεις εδαφών, φυτικών ιστών και προϊόντων φυτικής παραγωγής, νερών αρδεύσεως, εδαφοβελτιωτικών κλπ., (ii) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση σε γεωργούς, (iii) δραστηριοποιείται στην ταξινόμηση και χαρτογράφηση εδαφών, (iv) διεξάγει έρευνα που σχετίζεται με τη γονιμότητα και τη μικροβιολογία εδάφους, με τη θρέψη φυτών και την παραγωγή τροφίμων, και με τις εδαφικές λειτουργίες που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή.

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει: Δειγματολήπτες εδάφους, αναλυτικοί ζυγοί, vortex, ανακινητήρες, φυγόκεντροι, πυριαντήρια, πυριαντήρια υψηλών θερμοκρασιών, θάλαμοι επώασης, υδατόλουτρα, pH-μετρα, αγωγιμόμετρο, φλογοφωτόμετρο, συσκευή μέτρησης σταθερότητας εδαφικών συσσωματωμάτων, φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης, φασματοφωτόμετρο UV-Vis, συσκευή Kjeldahl, αυτόματος αναλυτής CNOH-S κλπ.

Ενημέρωση: 26-06-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας