Εργαστήριο Ελέγχου Τοξικότητας και Βιοδραστικών Μορίων

Το εργαστήριο διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα για την αξιολόγηση της τοξικότητας και βιοδραστικότητας μορίων φυσικών προϊόντων και παραπροϊόντων, τη βελτιστοποίηση εκχύλισης, και την αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχανίας τροφίμων στα πλαίσια της βιοοικονομίας.

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει: θάλαμο κάθετης νηματικής ροής, θάλαμο επώασης, λουτρό υπερήχων, αναλυτικό ζυγό, περιστροφικό εξατμιστήρα, φασματοφωτόμετρο UV/vis, HPLC/UV, συσκευές εκχύλισης, μικροσκόπιο, φασματοφωτόμετρο ανάγνωσης μικροπλακών, κλπ.

Ενημέρωση: 12-04-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας