Ερευνητικά Προγράμματα
80370: Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών
COMPETITIVNESS
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κοψαχείλης Νικόλαος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 250.000,00
Ακρωνύμιο: Food Innovation RI

Αξιοποίηση παραπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων για παραγωγή (μεταξύ άλλων) βιοεπιφανειοδραστικών ουσιών, εδώδιμων βιοφίλμ και ελαιοπηκτωμάτων με καινοτόμες εφαρμογές σε τρόφιμα. Αναλυτικότερα : 1.Αξιοποίηση τυρογάλακτος και αποβλήτων καφέ για την παραγωγή βιοεπιφανειοδραστικών ουσιών 2. Αξιοποίηση τυρογάλακτος και αποβλήτων καφέ και εσπεριδοειδών για την παραγωγή εδώδιμων επικαλυπτικών μέσων (φιλμ). 3.Αξιοποίηση αποβλήτων καφέ και εσπεριδοειδών για την παραγωγή ελαιοπηκτωμάτων.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας