Ερευνητικά Προγράμματα
80375: Αξιοποίηση αποβλήτων τυροκομείων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας MIS 5007020
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κοψαχείλης Νικόλαος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ 40
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 100.000,00
Ακρωνύμιο: ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ανάπτυξη καινοτόμων και αειφόρων βιοδιεργασιών για την αξιοποίηση των αποβλήτων τυροκομείων προς παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με βιοδιεργασίες που περιλαμβάνουν θα περιλαμβάνουν:Παραγωγή λυοφιλιωμένων γαλακτικών βακτηρίων, Παραγωγή προβιοτικών στελεχών, Χημική ή/και ενζυμική υδρόλυση λακτόζης τυρογάλακτος για παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας βακτηριακής κυτταρίνης, ακινητοποίηση στελεχών σε προϊόντα της προτεινόμενης διεργασίας (βακτηριακή κυτταρίνη, πρωτεΐνη τυρογάλακτος).


Επιστροφή