Ερευνητικά Προγράμματα
80377: Αξιοποίηση αποβλήτων ελαιοτριβείων για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας MIS5006879
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιώτης Χαρίλαος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ 40
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 135.000,00
Ακρωνύμιο: ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Aπομόνωση και ανάκτηση υδροκολλοειδών υψηλής προστεθείσας αξίας από τα στερεά απόβλητα ελαιουργείων. Τα εν λόγω στερεά απόβλητα κομποστοποιούνται και στη συνέχεια ουσίες με γαλακτωματωποιητική, ιξωδοτροπική ή πηκτική δράση (υδροκολλοειδή εν γένει) απομωνόνονται από τα προϊόντα της ζύμωσης και θα χαρακτηρίζονται ως προς τη δυνατότητά τους να ανταπεξέλθουν σε αυτούς τους ρόλους σε μοντέλα τροφίμων, καλλυντικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Σκοπός είναι η πρόταση νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στη βάση της τοπικής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα απευθύνεται σε ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας