Ερευνητικά Προγράμματα
80378: Αξιοποίηση των υπολειμμάτων οινοποίησης για την παραγωγή πρώτων υλών υψηλής προστιθέμενης αξίας για τη βιομηχανία τροφίμων, καλλυντικών και παραφαρμακευτικών ειδών MIS 5007238
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σκώττη Ευσταθία
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ 40
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 165.000,00
Ακρωνύμιο: ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Αξιοποίηση των υπολειμμάτων οινοποίησης για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (πολυφαινόλες, γιγαρτέλαιο) που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων, καλλυντικών, παραφαρμακευτικών καθώς και φαρμακευτικών σκευασμάτων μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου απομόνωσης και μελέτης της χημικής σύστασης των δυο προαναφερόμεων κλασμάτων από τα υπολείμματα οινοποίησης που προέρχονται τόσο από γηγενείς ποικιλίες του Ιονίου καθώς και μίγματα αυτών μεταξύ τους ή και με άλλες ποικιλίες.Τα αποτελέσματα της ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης των στεμφύλων, στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης, θα αποτελέσουν τη βάση για την αποτύπωση του περιβαλλοντικού και οικονομικού οφέλους από την αξιοποίηση της προτεινόμενης καινοτομίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας