Ερευνητικά Προγράμματα
80386: Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ΟΠΣ 5029274)
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατσαλήρου Ειρήνη
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ79
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 175.000,00

Ενίσχυση και η υποστήριξη φοιτητών ΑΜΕΑ, φοιτητών από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) ή χαμηλών εισοδηματικών τάξεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, για τη φοίτηση και την ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ατόμων που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες οι οποίες χρήζουν υποστήριξης.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας