Ερευνητικά Προγράμματα
80407: ΠΑΝΑΣ - Τα μνημειακά δάση του Ιονίου ως κοιτίδες βιοΠοικιλότητας και υψηλής διΑτροφαρμακευτικής αξίας μακρομυκήτωΝ: χαρτογράφηση, καταγραφή, αξιολόγηση, δικτύωση, διΑτήρηση και αειφορική αξιοποίηΣη
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κοψαχείλης Νικόλαος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 187.000,00
Έργο Φορέα: ΠΑΝΑΣ - Τα μνημειακά δάση του Ιονίου ως κοιτίδες βιοΠοικιλότητας και υψηλής διΑτροφαρμακευτικής αξίας μακρομυκήτωΝ: χαρτογράφηση, καταγραφή, αξιολόγηση, δικτύωση, διΑτήρηση και αειφορική αξιοποίηΣη
Ακρωνύμιο: ΙΟΝ66

Μελέτη-προστασία-ανάδειξη επιλεγμένων “Μνημειακών Δασών” του Ιονίου (4 Μνημειακά Δάση σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο όπως ο Λόγγος Αγίου και το Δάσος της Υπεράγαθου στη Ζάκυνθο, καθώς και τα δάση Ι.Μ. Άτρου και Ι.Μ. Θεμάτων στην Κεφαλονιά) και στοιχείων αυτών (π.χ. μακρομύκητες κλπ) και 25 δένδρων- “Μνημείων της Φύσης”, σε όλα τα νησιά του Ιονίου, ως περιοχών υψηλής οικολογικής και πολιτιστικής αξίας.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας