Ερευνητικά Προγράμματα
80411: Αξιολόγηση της επίπτωσης στην βιοποικιλότητα περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εξαιτίας της εισβολής σε αυτές του αλλόχθονου χωροκατακτητικού ζιζανίου Βρωμoκαρυδιά (Ailanthus altissima) (HNVThreat)
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μπουχάγιερ Παύλος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ66
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 107.000,00
Έργο Φορέα: Αξιολόγηση της επίπτωσης στην βιοποικιλότητα περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εξαιτίας της εισβολής σε αυτές του αλλόχθονου χωροκατακτητικού ζιζανίου Βρωμoκαρυδιά (Ailanthus altissima) (HNVThreat)
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Αποτύπωση της εξάπλωσης της βρωμιοκαρυδιάς σε ελαιώνες και αμπελώνες (περιοχές HNV) με την εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπισης. Αξιολόγηση των επιπτώσεων από την επίδρα που παρέχουν. Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας έναντι της εισβολής από την Βρωμοκαρυδιά. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γενικότερα.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας