Ερευνητικά Προγράμματα
80424: Καταγραφή, Χαρακτηρισμός, Αξιολόγηση και Διατήρηση Φυσικών Γενετικών Πόρων της ΠΙΝ στο Πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα: Αυτοφυή Είδη με Φαρμακευτική Αξία/ BIOCONSION
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σαμαράς Ιωάννης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ66
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 295.192,30

Καταγραφή, χαρακτηρισμός, αξιολόγηση και διατήρηση των φυσικών γενετικών πόρων της ΠΙΝ στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα με έμφαση σε αυτοφυή είδη με φαρμακευτική αξία και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα βιοποικιλότητας.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας