Ερευνητικά Προγράμματα
80506: Υποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων (FOODBIOMES)
COMPETITIVNESS
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κοψαχείλης Νικόλαος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 552.000
Ακρωνύμιο: FOODBIOMES
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Η «Υποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων (Infrastructure of Microbiome Applications in Food Systems)» με ακρωνύμιο FOODBIOMES φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα για τον εθνικό, τον Ευρωπαϊκό αλλά και τον Διεθνή Χώρο Έρευνας, προφέροντας υπηρεσίες και αναπτύσσοντας νέα προϊόντα για χρήστες από διαφορετικές κοινότητες και επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας, αποτελώντας παράλληλα κύριο συνδετικό κρίκο της καινοτομίας και της εκπαίδευσης με την έρευνα.

Η FOODBIOMES συντονίζεται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και υλοποιείται με τη συνδρομή του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, αξιοποιώντας το συνεργατικό συνδυασμό εργαστηρίων και ερευνητών με ιδιαίτερη τεχνογνωσία και υποδομές στον τομέα της Αγροδιατροφής, ενός τομέα που αποτελεί βασική προτεραιότητα για το σύνολο της χώρας.

Βασικό αντικείμενο της FOODBIOMES αποτελεί η αξιοποίηση των εφαρμογών του μικροβιώματος στα συστήματα τροφίμων για την ενίσχυση της λειτουργικής τους δράσης και την παραγωγή νέων προϊόντων με ανώτερα ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας των τροφίμων, τη βελτίωση παραδοσιακών τεχνικών παραγωγής και μεταποίησης και την παραγωγή νέας γνώσης για την επίδραση νέων καινοτόμων συστατικών στο μικροβίωμα και στην υγεία του ανθρώπου.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας