Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου, η Συνέλευση κάθε Τμήματος αναθέτει καθήκοντα Ακαδημαϊκού Συμβούλου, σε έναν ή περισσότερους καθηγητές του Τμήματος με σκοπό να συμβουλεύουν και να υποστηρίζουν τους πρωτοετείς, κυρίως, φοιτητές, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και εργασιακή τους εμπειρία, παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στους φοιτητές σε θέματα σχετικά με την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και σε θέματα σταδιοδρομίας.

Σύμφωνα με την 11η/23-06-2023 Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι του ακ. έτους 2023-2024 είναι τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

Φοιτητές Α έτους σπουδών: Αικατερίνη Παπαδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια.

Φοιτητές Β’ έτους σπουδών: Δήμητρα Δημητρέλλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Φοιτητές Γ’ έτους σπουδών: Ειρήνη Κατσαλήρου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Φοιτητές Δ’ (και μεγαλύτερου) έτους σπουδών: Αντώνιος Μουστάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Σύμφωνα με την 11η/20-05-2024 Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι του ακ. έτους 2024-2025 είναι τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

Φοιτητές Α έτους σπουδών: Μαρία Αλεξανδρή, Επίκουρη Καθηγήτρια.

Φοιτητές Β έτους σπουδών: Αικατερίνη Παπαδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια.

Φοιτητές Γ έτους σπουδών: Δήμητρα Δημητρέλλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Φοιτητές Δ (και μεγαλύτερου) έτους σπουδών: Ειρήνη Κατσαλήρου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ενημέρωση: 27-05-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας