Ολοκλήρωση Σπουδών - Απονομή Τίτλου Σπουδών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία απονομής τίτλου σπουδών, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση για λήψη πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, στην οποία επιθυμούν να παραλάβουν τα πρωτότυπα έγγραφα, και το κινητό τους τηλέφωνο.

Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών εκδίδεται από τη Γραμματεία Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών, το οποίο επέχει θέση αντιγράφου Πτυχίου, ενώ η χορήγηση του τίτλου σπουδών απονέμεται μετά την τελετή καθομολόγησης.

Προϋπόθεση για τη λήψη Πιστοποιητικού Περάτωσης Σπουδών είναι η προσκόμιση στη Γραμματεία του Τμήματος:

- Της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας, αν έχει εκδοθεί.

- Βεβαίωσης από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιδρύματος, όπου θα αναφέρεται ότι δεν υπάρχει καμία οφειλή σε τεκμήρια ή/και εξοπλισμό της.

- Την Κάρτας Σίτισής τους, εφόσον διαθέτουν.

- Του Ακαδημαϊκού Βιβλιαρίου Υγείας τους, εφόσον διαθέτουν.

 

 

Ενημέρωση: 24-01-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας