Πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, μετα την απόφαση της Συνεδρίασης με αρ. 7/21-01-2022 της Γενικής Συνέλευσης, χορηγεί πιστοποιητικό γνώσης χρήσης υπολογιστών στους/στις φοιτητές/τριες και αποφοίτους του Τμήματος που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα από τα κάτωθι:

Για το Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α’

4

2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Β’

6

3

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δ’

6

4

ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Η’

13

5

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ζ’

5

6

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ζ’

5

 

Για το Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολογίας Τροφίμων

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Α’

5

2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Γ’

4

3

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Γ’

6

4

ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Η’

20

5

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ε’

3

Η Γραμματεία του Τμήματος χορηγεί τη σχετική βεβαίωση, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.

Ενημέρωση: 15-04-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας