Φοιτητική Μέριμνα

Σίτιση
Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων παρέχει τη δυνατότητα σίτισης στους φοιτητές του. Η σίτιση παρέχεται δωρεάν στους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια της υπ αριθμ. Φ5/68535/Β3/18-06-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Το φοιτητικό εστιατόριο βρίσκεται εντός του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων του Τμήματος και απέχει λίγα μέτρα από το κεντρικό κτίριο.
Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση υποβάλλονται συνήθως κατά τον μήνα Οκτώβριο για τους ήδη φοιτούντες φοιτητές, ενώ για τους νεοεισαχθέντες κατά την εγγραφή τους.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ο φοιτητής μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ: 26710 27101).

Ασφάλιση
Οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, που δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο φορέα, δικαιούνται δωρεάν, πλήρης ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, κατά την διάρκεια της φοίτησής τους, προσαυξημένη κατά το ήμισυ (συνολικά έξι χρόνια).
Η θεώρηση του φοιτητικού βιβλιαρίου υγείας, συνίσταται να γίνετε κατά την αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από τη Γραμματεία του Τμήματός (Σφράγισμα με τη στρογγυλή σφραγίδα του Ιδρύματος, προκειμένου να επιβεβαιώνεται η φοιτητική ιδιότητα)

Δάνεια-υποτροφίες
Φοιτητικά δάνεια παρέχονται σύμφωνα με το Π.Δ. 360/83. Φοιτητικές υποτροφίες χορηγούνται από το ΙΚΥ με βάση την επίδοση στις σπουδές.

Στέγαση-Στεγαστικό Επίδομα
Οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος διέπονται από την ΚΥΑ 2993/2017, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1688/15-05-2019 και τις εκάστοτε ετήσιες διευκρινιστικές εγκυκλίους.
Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ και να είναι κάτοχος Α.Φ.Μ. Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται ετήσια ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή στεγαστικού επίδόματος.

Ενημέρωση: 05-07-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας