Πρόγραμμα Σπουδών

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατηγορία Μαθήματος

Ώρες ΘΕΩΡΙΑ

Ώρες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΓΥ

2

 

3

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΓΥ

3

 

5

3

ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΜΓΥ

3

2

7

4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΓΥ

2

 

3

5

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΓΥ

2

2

4

6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΓΥ

3

 

5

7

ΦΥΣΙΚΗ

ΜΓΥ

2

 

3

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

17

4

30

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ: ΜΓΥ = Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ = Μαθήματα Ειδίκευσης

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατηγορία Μαθήματος

Ώρες ΘΕΩΡΙΑ

Ώρες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΜΓΥ

3

2

7

2

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΜΓΥ

2

2

5

3

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΓΥ

3

 

6

4

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΥ

2

3

6

5

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΜΕΥ

3

 

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

13

7

30

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ: ΜΓΥ = Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ = Μαθήματα Ειδίκευσης

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατηγορία Μαθήματος

Ώρες  ΘΕΩΡΙΑ

Ώρες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΥ

2

2

6

2

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

ΜΕ

2

3

6

3

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕ

2

2

6

4

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕ

2

3

6

5

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΥ

3

 

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

11

10

30

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ: ΜΓΥ = Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ = Μαθήματα Ειδίκευσης

 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατηγορία Μαθήματος

Ώρες ΘΕΩΡΙΑ

Ώρες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕ

2

2

6

2

ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕ

2

2

6

3

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕ

2

2

6

4

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ

ΜΕ

2

3

6

5

ΑΡΧΕΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΥ

3

 

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

11

9

30

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ: ΜΓΥ = Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ = Μαθήματα Ειδίκευσης

 

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατηγορία Μαθήματος

Ώρες  ΘΕΩΡΙΑ

Ώρες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1

ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΕ

2

2

6

2

ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΩΝ & ΕΛΑΙΩΝ

ΜΕ

2

2

6

3

ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ

ΜΕ

2

2

6

4

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ

ΜΕ

2

2

6

5

ΕΠΙΛΟΓΗΣ από ομάδα Α

ΜΕΥ

3

 

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

11

8

30

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ: ΜΓΥ = Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ = Μαθήματα Ειδίκευσης

 

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατηγορία Μαθήματος

Ώρες  ΘΕΩΡΙΑ

Ώρες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕ

2

2

5

2

ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ

ΜΕΥ

3

2

7

3

ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ

ΜΕ

2

2

6

4

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΜΕΥ

2

2

6

5

ΕΠΙΛΟΓΗΣ από ομάδα Β

ΜΕ

3

 

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

12

8

30

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ: ΜΓΥ = Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ = Μαθήματα Ειδίκευσης

 

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατηγορία Μαθήματος

Ώρες  ΘΕΩΡΙΑ

Ώρες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕ

2

2

5

2

ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ

ΜΕ

2

3

5

3

ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ-ΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ

ΜΕ

2

2

5

4

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕ

3

 

5

5

ΕΠΙΛΟΓΗΣ από ομάδα Γ

ΜΕ

3

 

5

6

ΕΠΙΛΟΓΗΣ από ομάδα Γ

ΜΕ

3

 

5

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

15

7

30

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ: ΜΓΥ = Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ = Μαθήματα Ειδίκευσης

 

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατηγορία Μαθήματος

Ώρες ΘΕΩΡΙΑ

Ώρες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΔΑΦΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΥ

2

2

5

2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕ

2

2

5

3

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕ

2

2

5

4

ΠΤΥΧΙΑΚΗ

ΜΕ

4

9

13

5

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ[1]

ΜΕ

1

1

2

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

11

16

30

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ: ΜΓΥ = Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ = Μαθήματα Ειδίκευσης

 

ΟΜΑΔΑ Α- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 από 3)

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατηγορία Μαθήματος

Ώρες ΘΕΩΡΙΑ

Ώρες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΜΕ

3

 

6

2

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕ

3

 

6

3

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕ

3

 

6

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ: ΜΓΥ = Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ = Μαθήματα Ειδίκευσης

 

ΟΜΑΔΑ Β – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 από 3)

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατηγορία Μαθήματος

Ώρες ΘΕΩΡΙΑ

Ώρες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

ΜΕ

3

 

6

2

ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΕ

3

 

6

3

ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΜΕ

3

 

6

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ: ΜΓΥ = Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ = Μαθήματα Ειδίκευσης.

 

ΟΜΑΔΑ Γ- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 από 4)

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατηγορία Μαθήματος

Ώρες ΘΕΩΡΙΑ

Ώρες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕ

3

 

5

2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΜΕ

3

 

5

3

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ & ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕ

3

 

5

4

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕ

3

 

5

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ: ΜΓΥ = Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ = Μαθήματα Ειδίκευσης.

 

[1] Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική, διάρκειας 2 μηνών

Ενημέρωση: 03-08-2022
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας