Αξιολόγηση

Εσωτερική αξιολόγηση:

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων συντάσσει, κάθε Ιούλιο, Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης που αφορά το αμέσως προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης κατατίθενται στη ΜΟΔΙΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τυχόν παρατηρήσεις που προκύπτουν από τη σχετική «Έκθεση Ευρημάτων» της ΜΟΔΙΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνονται άμεσα υπόψη από το Τμήμα και απαντούνται/διευκρινίζονται. Οι τελικές εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης-Παρακολούθησης του Τμήματος (μαζί με τα σχετικά επισυναπτόμενα αρχεία) βρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος, και είναι ανοιχτές/προσβάσιμες στη διεύθυνση:

https://modip.ionio.gr/gr/reports/internal/#74

 

 Εξωτερική αξιολόγηση:

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 23390/23.7.2021 πρόσκλησης υποβολής προτάσεων πιστοποίησης νέων ΠΠΣ σε λειτουργία και το υπ’ αριθμ. 26187/16.2.2022 έγγραφο περί παράτασης υποβολής των εν λόγω προτάσεων, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων υπέβαλε τον Μάρτιο του 2022 (μέσω της ΜΟΔΙΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου), Πρόταση Πιστοποίησης στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) [Υποβολή Πρότασης Πιστοποίησης νέου ΠΠΣ σε λειτουργία: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου, με αριθμ πρωτ. ΜΟΔΙΠ/119/31-03-2022].

Κατόπιν το υπ. αριθμ. 30764/29-11-2022 εγγράφου της ΕΘΑΕΕ, υποβλήθηκε αναθεωρημένη έκδοση της Πρότασης Πιστοποίησης του ΠΠΣ Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, τον Δεκέμβριο του 2022 [Υποβολή αναθεωρημένης έκδοσης Πρότασης Πιστοποίησης νέου ΠΠΣ σε λειτουργία: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου, με αριθμ πρωτ. ΜΟΔΙΠ/181/13-12-2022].

Το ΠΠΣ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου βρίσκεται σε αναμονή της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης-πιστοποίησης.

Ενημέρωση: 15-04-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας