Γραμματεία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 26710 27101
E-mail: grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα) - gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)
Υπεύθυνη: Ελπινίκη Βουτσινά

Ωράριο Λειτουργίας: 7:30-15:30

Εξυπηρέτηση φοιτητών: 9:30-11:30


Η Γραμματεία του Τμήματος παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. Ενδεικτικά οι αρμοδιότητές της Γραμματείας είναι οι εξής:

• Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος.
• Τηρεί το πρωτόκολλο και τη σφραγίδα του Τμήματος.
• Συντάσσει, δακτυλογραφεί, διεκπεραιώνει και αρχειοθετεί την αλληλογραφία του Τμήματος.
• Μεριμνά για το συντονισμό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας (πχ θέματα που αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στην πραγματοποίηση των εξετάσεων κλπ).
• Μεριμνά για τις διαδικασίες που αφορούν στις εγγραφές, μετεγγραφές και κατατακτήριες εξετάσεις.
• Χορηγεί τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σπουδαστικής κατάστασης.
• Μεριμνά για τη διάθεση των εκπαιδευτικών βοηθημάτων στους σπουδαστές.
• Τηρεί τα πρακτικά του Τμήματος
• Τηρεί τα μητρώα των σπουδαστών και πτυχιούχων
• Τηρεί τα μητρώα επιστημονικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας μελών του Ε.Π.
• Σε συνεργασία με τον γενικό γραμματέα, προβαίνει εκάστοτε στην αναδιοργάνωση των διοικητικών διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της διοίκησης.

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή
Αργοστόλι, 28100
Κεφαλονιά

Ενημέρωση: 24-06-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας