Αικατερίνη Παπαδάκη

Αντικείμενο: Επεξεργασία και Βιοδιεργασίες Τροφίμων
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Email: kpapadaki@ionio.gr
Website: https://www.researchgate.net/profile/Aikaterini-Papadaki
Ώρες γραφείου: Καθημερινά 10:30-13:00

Παπαδάκη Αικατερίνη

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Ys9tnAgAAAAJ&hl=el&oi=ao

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Aikaterini-Papadaki

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5135-8649

 

Γεωπόνος – Επιστήμονας Τροφίμων, MSc , Διδάκτωρ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Δρ. Αικατερίνη Παπαδάκη είναι πτυχιούχος του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (ΕΤΔΑ) (μετονομασθέν Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ). Απόκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο ΓΠΑ με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Στη συνέχεια, απέκτησε τον τίτλο του Διδάκτορα του ΓΠΑ από το τμήμα ΕΤΔΑ, της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης.
Το ερευνητικό έργο της Δρ. Α. Παπαδάκη επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βιοδιεργασιών χρησιμοποιώντας ευτελούς αξίας πρώτες ύλες που προκύπτουν από τη βιομηχανία τροφίμων, στην παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων και στην περαιτέρω εφαρμογή των βιοτεχνολογικών προϊόντων για την ανάπτυξη και μελέτη των ιδιοτήτων καινοτόμων τροφίμων (εδώδιμα φιλμ, ελαιοπηκτές κ.α.).
Έχει συμμετάσχει ως ερευνήτρια και μεταδιδακτορική ερευνήτρια σε περισσότερα από 9 ερευνητικά προγράμματα, ενώ έχει συνδράμει στην επίβλεψη πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών μελετών (> 14 φοιτητές/φοιτήτριες) στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Το δημοσιευμένο έργο της Δρ. Α. Παπαδάκη αποτελείται από περισσότερες από 24 επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους κατόπιν κρίσεως, 2 κεφάλαια σε βιβλία και πάνω από 30 συμμετοχές σε διεθνή κι εθνικά συνέδρια.

Ενημέρωση: 04-04-2022

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας