Αικατερίνη Παπαδάκη

Αντικείμενο: Επεξεργασία και Βιοδιεργασίες Τροφίμων
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 2671026503
Email: kpapadaki@ionio.gr
Website: https://www.researchgate.net/profile/Aikaterini-Papadaki
Ώρες γραφείου: Τρίτη - Παρασκευή 10:30 - 13:00

Παπαδάκη Αικατερίνη

gr  pdf.png  Παπαδάκη Αικατερίνη: Βιογραφικό Σημείωμα
Mέγεθος: 376.79 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Ys9tnAgAAAAJ&hl=el&oi=ao

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Aikaterini-Papadaki

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5135-8649

Η Δρ. Αικατερίνη Παπαδάκη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (ΕΤΔΑ) (μετονομασθέν Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ). Απόκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διατροφή του Ανθρώπου στο ΓΠΑ με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Στη συνέχεια, απέκτησε τον τίτλο του Διδάκτορα του ΓΠΑ από το τμήμα ΕΤΔΑ, της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής.

Το ερευνητικό έργο της Δρ. Παπαδάκη επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βιοδιεργασιών μέσω της κυκλικής αξιοποίησης παραπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων προς την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στην ερευνητική δραστηριότητα της Δρ. Παπαδάκη συμπεριλαμβάνεται η εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας για την επιτυχή ενσωμάτωση των βιοτεχνολογικώς παραγόμενων προϊόντων, και άλλων βιοδραστικών συστατικών, σε συστήματα τροφίμων, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη καινοτόμων τροφίμων, όπως εδώδιμες μεμβράνες (edible films) και ελαιοπηκτές (oleogels) και στη μελέτη των φυσικοχημικών και μηχανικών ιδιοτήτων τους.

Έχει συμμετάσχει σε 9 ερευνητικά προγράμματα ως ερευνήτρια και μεταδιδακτορική ερευνήτρια. Έχει επιβλέψει εργαστηριακά πληθώρα μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων. Από το 2021 υπηρετεί ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου κι έχει συμμετάσχει ως συνεργάτης στην ομάδα έργου 3 ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει σχεδιάσει κι επιβλέψει πάνω από 20 πτυχιακές μελέτες φοιτητών, ενώ συμμετέχει στην τριμελή εξεταστική επιτροπή και στην επίβλεψη 3 υπ. διδακτόρων.

Είναι κριτής σε πληθώρα επιστημονικών περιοδικών, ενώ έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος συντάκτης επιστημονικών περιοδικών για την δημιουργία Special Issues σχετικών με την τεχνολογία ζυμώσεων, τη βιοοικονομία και τις εφαρμογές μικροβιώματος σε τρόφιμα.

Το δημοσιευμένο έργο της Δρ. Α. Παπαδάκη αποτελείται από 45 επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους κατόπιν κρίσεως (5,7 μέσο I.F., >1520/1380 αναφορές/ετεροαναφορές Scopus, h-index 21), 4 κεφάλαια σε βιβλία και πάνω από 50 παρουσιάσεις σε διεθνή κι εθνικά συνέδρια.

Ενημέρωση: 17-04-2024

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας