Ιλιάδα Λάππα

Βαθμίδα: Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ν. 4009/2011 [ΕΣΠΑ]
Email: lappalida@ionio.gr

ESPA

Η διδασκαλία από ακαδημαϊκούς υπότροφους υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο TEI Ιονίων Νήσων", η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Λάππα Ιλιάδα

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων & Βιομηχανικών Ζυμώσεων,

Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

https://www.researchgate.net/profile/Iliada_Lappa

e-mail: lappalida@ionio.gr

 

Η Δρ. Ιλιάδα Λάππα είναι απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα ‘Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων’ (ΓΠΑ). Έχει πραγματοποιήσει μετεκπαιδεύσεις σε διάφορα πανεπιστήμια της Ευρώπης (University of Ghent, Belgium, University of Delgi Studi di Torino, ΙItaly) και το 2018 αναγορεύτηκε Διδάκτωρ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιόνιου Πανεπιστημίου συμμετέχοντας σε 12 ερευνητικά χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Ως Υποψήφια Διδάκτορας έχει εκπονήσει επικουρικό έργο στην διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων Μικροβιολογίας Τροφίμων. Από το 2018 έχει επιτελέσει Ακαδημαϊκός και Πανεπιστημιακός Υπότροφος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιόνιου Πανεπιστημίου στη διδασκαλία των μαθημάτων Ζωοτεχνία, Βιοτεχνολογία Τροφίμων, Βιοχημεία Τροφίμων και Ποιοτικός & Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων, παράλληλα με την επίβλεψη πτυχιακών μελετών. Ερευνητικά εστιάζεται στη μελέτη των μικροοργανισμών και τη συμπεριφορά τους στα τρόφιμα καθώς στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων που σχετίζονται με τον ποιοτικό έλεγχο και την ασφάλεια των τροφίμων. Έχει δημοσιεύσει 23 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά υπό κρίση, 2 κεφάλαια σε βιβλία καθώς και 27 ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

Ενημέρωση: 29-06-2023

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας