Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Οίνου και Αποσταγμάτων

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με όργανα τελευταίας τεχνολογίας για την ανάλυση και τον έλεγχο ποιότητας οίνου και αποσταγμάτων. Στο εργαστήριο διεξάγεται διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων καθώς και έρευνα για την υποστήριξη και προώθηση του αμπελοοινικού τομέα στην Ελλάδα.

Το εργαστήριο διαθέτει τον βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό (αναλυτικά ισοζύγια, μικροσκόπια, pH-μετρα, θαλάμους επώασης, εργαστηριακούς φούρνους, υδατόλουτρα, ψυγεία, φυγοκέντρους κλπ.), καθώς και εξειδικευμένο εξοπλισμό για αναλύσεις οίνου και αποσταγμάτων όπως: αυτόματο αναλυτή μούστου και οίνου (FTIR - UV/Vis), αυτόματο ενζυμικό αναλυτή, μετρητή τρυγικής σταθερότητας, συσκευή μέτρησης θειωδών, αναλυτή μεγέθους μικροσωματιδίων (laser diffraction particle size analyzer), συσκευή ταχείας εκχύλισης, συσκευή λυοφιλίωσης, φασματοφωτομετρικός χρωματομετρητής οίνου και αποσταγμάτων, φασματοφωτόμετρο UV/Vis, Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης (HPLC), Αέριος χρωματογράφος/Φασματογράφος Μάζας (GC/MS), συσσωρευματόμετρο κ.λπ.

Ενημέρωση: 05-07-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας