Ερευνητικά Προγράμματα
80373: Έρευνα για την βιολογική αξία των προϊόντων (οίνος,σταφίδα) και των παρα-προϊόντων του σταφιλιού από τα νησιά του Ιονίου MIS 5006536
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σαμαράς Ιωάννης
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ 40
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 254.950,00
Ακρωνύμιο: ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχουν τα προϊόντα των Ιόνιων νήσων που προκύπτουν από το σταφύλι (κρασί, σταφίδα) και των βιολογικών τους ιδιοτήτων με σκοπό να αναδειχθεί η διατροφική τους αξία, δημιουργία παρά-προϊόντων που προκύπτουν από την διαδικασία της οινοποίησης, παραλαβή των συστατικών τους και μελέτη των βιολογικών τους ιδιοτήτων με σκοπό να αποτελέσουν φτηνή πηγή βιο-δραστικών συστατικών για άλλες εφαρμογές.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας