Ερευνητικά Προγράμματα
80483: Καταγραφή και ανάδειξη φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων και διατήρηση των αυτοφυών ορχεοειδών Κεφαλονιάς με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας (ΟRCHIDCULTURE)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ειρήνη Κατσαλήρου
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Γενική Κατηγορία
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 18.470
Ακρωνύμιο: ORCHIDCULTURE
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Καταγραφή και ανάδειξη φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων και διατήρηση των αυτοφυών ορχεοειδών της Κεφαλονιάς με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας/ORCHIDCULTURE

Φορέας Χρηματοδότησης: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Περιγραφή: Στο πλαίσιο της ανάδειξης της βιοποικιλότητας ως μέρος της φυσικής κληρονομιάς, μέσω του έργου επιχειρείται η καταγραφή και ανάδειξη (ι) των φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων της Κεφαλονιάς και Ιθάκης που φιλοξενούν αυτοφυή ορχεοειδή, (ιι) των ποικίλων περιβαλλοντικών πιέσεων που τα απειλούν και (ιιι) η διατήρησή τους μέσω in vitro (στο εργαστήριο) πολλαπλασιασμού τους.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας