Βραβεία - Υποτροφίες

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Από το έτος 2023:

- Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο χορηγεί φοιτητικό βραβείο ύψους 500€ στον/στην πρωτεύσαντα/πρωτεύσασα φοιτητή/τρια του Τμήματος, ο/η οποίος/α συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία και ολοκλήρωσε τις σπουδές του/της εντός του κανονικού χρόνου που προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών (10η Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ακαδ. έτους 2023-2024). 

- Ο "Ροταριανός Όμιλος Κέρκυρας" απονέμει βραβείο ύψους 300€ στον/στην πρωτεύσαντα/πρωτεύσασα φοιτητή/τρια κάθε Σχολής, ο/η οποίος/α συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία και ολοκλήρωσε τις σπουδές του/της εντός του κανονικού χρόνου που προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών. 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

Το Τμήμα απονέμει την υποτροφία «Γεράσιμος Αρσένης» σε αριστούχο φοιτητή/τρια του Τμήματος, σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων αριθ. 4/27-1-2017 στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «Ο/Η φοιτητής/τρια που θα λαμβάνει την υποτροφία «Γεράσιμος Αρσένης» θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Να έχει ολοκληρώσει το 3ο έτος σπουδών ή βρίσκεται στο ΣΤ΄ (6ο) τυπικό εξάμηνο στην περίπτωση που η υποτροφία δίνεται Σεπτέμβριο
  2. Να έχει περάσει όλα τα μαθήματα των τριών πρώτων ετών (Α΄ έως και ΣΤ΄ εξάμηνο)
  3. Να έχει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα του Α΄ έως και ΣΤ΄ εξαμήνου»

Η υποτροφία «Γεράσιμος Αρσένης», ύψους 1000€, απονέμεται σε ετήσια βάση κατά την ορκωμοσία του Δεκεμβρίου.

 

Ενημέρωση: 16-04-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας