Απόκτηση πτυχίου Α.Ε.Ι. από φοιτητές/τριες Τ.Ε.Ι.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του ΦΕΚ 142/Α’/03-08-2018, οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι σύμφωνα με την παράγραφο 3, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα θεωρητικού χαρακτήρα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές/τριες του πρώην Τ.Ε.Ι. που επιθυμούν να αποκτήσουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση θα εξεταστεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Τα επιπλέον μαθήματα θεωρητικού χαρακτήρα τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσουν σε τουλάχιστον ένα (1) ακαδημαϊκό έτος και να εξεταστούν σε αυτά είναι τα εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΕ1/FST913

Υγιεινή Τροφίμων

ΠΕΣΤ2/FST922

Ενζυμολογία

ΠΕΣΤ3/FST923

Βιολειτουργικά Τρόφιμα

ΠΕΖ4/FST932

Ανάπτυξη Βιοδιυλιστηρίων

ΠΕΖ5/FST933

Ποιοτικός και Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων

ΠΕΖ6/FST934

Ειδικά θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

 

Ενημέρωση: 17-04-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας