Προσκλήσεις Προσφορών
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντος (Ν. 4957/22) στο αντικείμενο «Ενζυμολογία Τροφίμων»
Δημοσίευση: 26-01-2024 14:34 | Προβολές: 397
Έναρξη: 26-01-2024 |Λήξη: 05-02-2024
[Έληξε]
Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται  για την πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντος, κατόχου διδακτορικού διπλώματος, με σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με πλήρη ή μερική απασχόληση.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και μικροεξοπλισμού
Δημοσίευση: 07-07-2023 14:24 | Προβολές: 434
Έναρξη: 07-07-2023 |Λήξη: 14-07-2023
[Έληξε]
Αφορά στην Προμήθεια εργαστηριακών αναλώσιμων και μικροεξοπλισμού για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «Εργασίες διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου των τμημάτων ΤΨΜΕ και ΤΕΤΤ στο Αργοστόλι»
Δημοσίευση: 26-05-2022 15:35 | Προβολές: 775
Έναρξη: 26-05-2022 |Λήξη: 03-06-2022
[Έληξε]
Τίτλος Έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου των τμημάτων ΤΨΜΕ και ΤΕΤΤ στο Αργοστόλι». Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 03-06-2022.

Ενημέρωση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αργοστόλι, Κεφαλονιά ΤΚ 28100, τηλ:26710-27101
E-mail:
grambg@ionio.gr (Διοικητικά Θέματα)
gramfood@ionio.gr (Φοιτητικά Θέματα)
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας