Πρακτική Άσκηση μέσω ΟΑΕΔ (ΤΕΙ)
gr  doc.png  ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (ΟΑΕΔ) word
Mέγεθος: 63 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (ΟΑΕΔ) pdf
Mέγεθος: 123.48 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΟΑΕΔ)

  1. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δηλώσουν την πρακτική άσκηση στο ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης μαθημάτων (dias.ionio.gr) κατά την περίοδο δήλωσης μαθημάτων και να υποβάλλουν αίτηση έναρξης Πρακτικής Άσκησης (επισυνάπτεται) στη Γραμματεία του Τμήματος.
  2. Η Επιτροπή πρακτικής άσκησης του Τμήματος ελέγχει αν:
  • Ο/Η φοιτητής/τρια πληροί τις προϋποθέσεις
  • Ο φορέας είναι κατάλληλος για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης του/της φοιτητή/τριας (συνάφεια αντικειμένου πρακτικής άσκησης με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος) και εγκρίνει ή όχι την τοποθέτηση του/της φοιτητή/τριας στον αντίστοιχο φορέα.
  1. Η Γραμματεία εκδίδει τη Βεβαίωση Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης για χρήση στο φορέα απασχόλησης.
  2. Υπογράφεται η Ειδική Σύμβαση Εργασίας ανάμεσα στο φορέα απασχόλησης, τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια.
  3. Ο/Η φοιτητής/τρια ξεκινά την πρακτική άσκησή του/της την οποία καταγράφει ανελλιπώς στο βιβλίο πρακτικής άσκησης (επισυνάπτεται).
  4. Η πρακτική άσκηση ολοκληρώνεται με το πέρας του εξαμήνου και εφόσον ο/η φοιτητής/τρια καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος συμπληρωμένο το βιβλίο πρακτικής άσκησης, βεβαίωση ενσήμων και βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης από το φορέα.
Ενημέρωση: 21-07-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας