Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ (ΤΕΙ)
page image

Στον χρόνο που ορίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (εκδίδεται σχετική πρόσκληση) οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να στείλουν με e-mail στο internshippstei@ionio.gr, από τον ιδρυματικό λογαριασμό τους, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υπάρχει στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (http://praktikiteiion.ionio.gr) καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα (σε μορφή pdf).

Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (όπου μπορείτε να βάλετε υπερσύνδεσμο τη διεύθυνση του Γραφείου μας http://praktikiteiion.ionio.gr/)

Ενημέρωση: 21-07-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας